3. Uluslararası Sinema
Sempozyumu

06 – 10 Kasım

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa

Sayın Bilim İnsanı,

3.Uluslararası Sinema Sempozyumu bu yıl, 6-10 Kasım tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da yüz yüze ve on line (HİBRİT) olarak gerçekleşecektir.

Sizleri; KKTC’de - Hibrit olarak düzenlenecek olan 3.Uluslararası Sinema Sempozyumuna (usc2023) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde 15 farklı ülkeden, onlarca üniversite sempozyumumuza paydaş olarak destek verdiği gibi, alanında önemli isimler olarak kabul gören birçok bilim insanı ve sanatçı da farklı alanlarda katkı koymuşlardır. Bu güne kadar gerçekleşen 1. ve 2. Sinema Sempozyumları sonucunda, dört farklı özet ve tam metin bildiri kitabı yayımlanmıştır. Çalışmasını makale olarak değerlendirmek isteyen akademisyenler ise gerekli hakem süreçlerini tamamlayarak çalışmalarını DergiPark üzerinde yayınlanan Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergimizde yayınlatabilmişlerdir. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar)

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu; önemli Sinema- Film okullarından ve İletişim Fakültelerinden alanında yetkin, önemli bilim insanlarından oluşan kurullar tarafından yürütülmektedir. Geçmiş iki sempozyumda olduğu gibi bu yıl da önemli bilim insanları; Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurullarında gönüllülük esasına bağlı olarak görev üstlenmişlerdir.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu gelişerek yol almaya devam ediyor. Bu yıl yine; KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclisi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAD), İKSAD paydaşlığının yanı sıra; 10 farklı Türk Cumhuriyetinin, KKTC’nin, Türkiye ve Dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da desteklenmektedir.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu bu yıl hızla değişen dünyamızın en çok tartışılan başlıkları olan “KÜLTÜR – KİMLİK – İDEOLOJİ” kavramlarını sinema ekseninde bilimsel ve sanatsal tartışmaya açmayı hedeflemektedir.

3. ULUSLARARASI SİNEMA SEMPOZYUMU “KÜLTÜR – KİMLİK – İDEOLOJİ” KAVRAMLARINI YENİDEN TARTIŞMAYA AÇIYOR:

İdeolojinin zihinsel yönlendirme aracı olarak kültür ve kimliği belirleme noktasındaki işlevi farklılaşan ekonomik ve toplumsal değişkenler kadar teknolojinin hızlı gelişimi tarafından da etkilenmektedir. Dünyamızın bu hızlı devinimi bahsi geçen kavramlarında sürekli olarak tartışma odağında kalmasına neden olmaktadır.

3.Uluslararası Sinema Sempozyumu ile amacımız tartışmaya açılan konu başlıklarının sadecce sinema ve sanat özelinde değil sinema ile bağı olan diğer disiplinler tarafından da tartışılmasını sağlamaktır.

Bu amaçla farklı bilim dallarından akademisyenlerin, disiplinler arası yaklaşım ile konu başlıklarına yeni bakış açıları geliştireceklerine inanmaktayız.

“KÜLTÜR – KİMLİK – İDEOLOJİ” İLİŞKİSİ KAPSAMINDA SEMPOZYUM ALT
BAŞLIKLARI

Sinemada; Cinsiyet Çalışmaları ,
Toplumsal Cinsiyet Rolleri,
Suç, Suçlu ve Ceza Kavramı,
Politika, Tarih ve Tarihi Karakterler,
Edebiyat ve Diğer Sanat Dalları ile İdeolojik İlişkisi,
Sinemada; Mimari ve Şehirler,
Sinema ve Küresel Mülteci Politikaları ( Hakları, Zorla Göç ve Yerinden Edilme Siyaseti, Mülteci Yerleşimleri
ve Kampları, Mültecilerin Entegrasyonu, Yerinden Edilmenin Adaletsizliği),
Sinemada Bellek ve Kimlik,
Sinemada Terör ve Siyasi Şiddet,
Sinema, Ekoloji ve Çevre,
Sinema,Teknoloji ve Medya,
Sinemada Yerel ve Evrensel Yaklaşımlar.

3. ULUSLARARASI SİNEMA SEMPOZYUMU METİN ve SUNUM DİLİ

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu’na akademisyenler Türkiye Türkçesi ve İngilizce olarak hazırladıkları bildiriler ile katılabileceklerdir. Bu iki dil dışında sunulan metinler kabul edilmeyecektir.

3. ULUSLARARASI SİNEMA SEMPOZYUMU YAYINLARI

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu’na gönderilen bildiriler yazarların talebi üzerine; özet bildiri kitabı, tam metin bildiri kitabı veya Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını olan Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi’nde (İSSAR) çift kör hakm uygulamsı sonucunda ücretsiz yayınlanacaktır.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda siz değerli bilim ve sanat insanları ile buluşmak umuduyla en derin saygılarımızı sunarız.

YAZIM KURALLARI

  1. Dergiye gönderilecek makale ve kitap incelemelerinde, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.
  2. Ana başlık 16 punto Türkçe, 14 Punto İngilizce ve koyu (bold); “Öz” ve “Abstract” başlıkları 12 punto ve koyu (bold); öz ve abstract 12 punto olmalıdır. Ana metin 10 Punto ve iki yana hizalı (justify) verilmelidir.
  3. Temel başlıklar tamamen büyük harflerle ve koyu (bold); alt başlıklar ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sonraki alt başlıklar ise, sadece ilk harfi büyük ve italik olacak şekilde verilmelidir. İstenildiği kadar alt başlık kullanılabilir. Tüm başlıklar 12 Punto olmalıdır.
  4. Çalışmada, giriş, ana metin ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Çalışma ile ilgili, 3-6 arası anahtar kelime/keywords verilmelidir.
  5. Soldan ve üstten 3; sağdan ve alttan ise 2,5 boşluk bırakılmalıdır.
  6. Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi, dipnotlu ya da dipnotsuz kaynak gösterimi yöntemlerinin her ikisini de benimsemektedir.
  7. Dipnotsuz kaynak gösterimi Paragraf içerisinde kaynak göstermek isteyen yazarlar, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA formatını kullanmalıdır. Bu yöntemle ilgili detaylı bilgi için http://www.apastyle.org/ sitesine müracaat edilebilir.
  8. Dipnotlu kaynak gösterimi; Dipnotlu kaynak gösteriminde akademik çevrelerde genel kabul gören şartlara uymak esastır.
4

KONUŞMACI

4

OTURUM

22

PAYDAŞLARIMIZ

1

SPONSORLAR

Sempozyum İçin Kalan Süre
3. Uluslararası Sinema Sempozyumu 6-10 Kasım 2023
Sempozyum sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki araştırmacı, akademisyen, öğrenci
ve sanatçıların katılımına açıktır. Sempozyuma yüz yüze katılım 750 TL online katılım ise 500 TL olmasının yanı sıra, gerekli
koşulları karşılayan ve eserlerini yayınlatmak isteyen akademisyenler için de ücret talep edilmeyecektir.
Sempozyuma katılım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizce olacaktır.
Bu yöndeki detay bilgi ilgili linklerde katılımcıların bilgisine sunulmuştur.
Davetli Konuşmacılar
Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan
Konu Başlığı: Kültürel Eylem(e) Biçimi Olarak Filmler: Türk Sinemasına Sosyolojik Bir Bakış.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Doç.Dr. Abdolhossein LALEH
Konu Başlığı: Ulusal Sinemada Dil Göstergeleri.


İran İslam Cumhuriyeti
Prof.Dr. Oğuz Makal
Konu Başlığı: Kameranın Gördüğü ya da Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok.

Türkiye Cumhuriyeti
Vecdi SAYAR
Konu Başlığı: Festivallerin Sinema Kültürüne ve Film Sektörüne Katkıları.

Türkiye Cumhuriyeti
Program
1.Gün - 06 Kasım 2023 - İrfan Günsel Kongre Merkezi
10:00 Açılış seramonisi
Açılış konuşmaları Moderatör: Doç. Dr. Mustafa Ufuk ÇELİK
Prof. Dr. Fevzi KASAP Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Evren HINCAL Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı ve Center of Excellence Başkanı
Şirin ZAFERYILDIZI ZAİMAĞAOĞLU KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü
Düzenleme Kurulu adına;
Prof. Dr. Elif Asude TUNCA KKTC üyeleri
Prof. Dr. Bahire EFE ÖZAD KKTC üyeleri
Doç. Dr. Sabire SOYTOK Türkiye üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇETİN ÖZKAN Türkiye üyeleri
11:00 Davetli konuşmacı
Vecdi SAYAR Festivallerin Sinema Kültürüne ve Film Sektörüne Katkıları
Yazar ve Festival Yönetmeni
14:00 SİNEMA VE İDEOLOJİ I OTURUMU
Moderatör: Prof. Dr. Bahire EFE ÖZAD
Arş. Gör. Yezdan ÇELEBİ Türk Sinemasından Örneklerle Terör ve Terörizm Söylemi
Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa C. SADAKAOĞLU Sinema ve İdeoloji: Doğulu Katile Batılı Perspektiften Bakmak
Haliç Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İrfan DURMUŞ Bağımsız Sinemanın Kültürel Diplomasi Bağlamında Değerlendirilmesi
Munzur Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YALÇIN Türkiye’de Politik Sinemanın Gelişimi ve 2000’li Yıllar
Yozgat Bozok Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nursen AYDIN Yeni Osmanlıcı Anlatısı Üzerinden Sinema-İktidar-İdeoloji İlişkisinin Değerlendirilmesi
Munzur Üniversitesi
2.Gün - 07 Kasım 2023 - İrfan Günsel Kongre Merkezi
10:00 Davetli konuşmacı
Doç. Dr. Abdolhossein LALEH Ulusal Sinemada Dil Göstergeleri
Çerh-i Nilü fer-i Üniversitesi, Tebriz
11:00 SİNEMA VE İDEOLOJİ II OTURUMU
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi İhsan KOLUAÇIK
Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN Nuri Bilge Ceylan Sineması’nda Taşra Kavramını Norbert Elias ile Okumak
Karabük Üniversitesi
Dr. Necmiye Ayşim PARLAKYILDIZ ‘Suyun Öte Yanı’ Filminde Toplumsal ve Politik Olanı İmgelerin ve Seslerin Taşıdığı Kültürel ve İdeolojik Özellikler Üzerinden Okumak
Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır KAPIR Yeşilçam’ın Erotik Film Furyasında Sinema İşletmeciliği ve Gösterim: ‘’Parça istiyor musun içine?’’
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Ferhat ZENGİN
TRT
Doktorant Onur ÜLKÜ Altın Portakal’da Sansür: Özgür İfadenin Engellenmesi ve Sonuçları
Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi KASAP
Yakın Doğu Üniversitesi
14:00 SİNEMA VE İNSAN OTURUMU
Moderatör: Dr. Serkan FUNDALAR
Dr. Öğr. Üyesi Meltem CEMİLOĞLU Teknolojinin Sınırında İnsanlık: High Life Örnekleminde Posthümanizm ve Sinemanın Kesişimi
Anadolu Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Kader KAYA
Anadolu Üniversitesi
Dr. Mahmut KUTLU Spinoza Felsefesinde ‘Conatus’ Kavramı ile Sinemada İnsanın Var Olma Çabası
Bağımsız Yazar
Öğr. Gör. Marat ERGEŞOV Ulusal Kimlik Kurucusu Olan Etnospor Türlerinin Sinemada Kullanılması: Özbek Sinemasında Güreş Sporunda Kullanılması Örneğinde
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Aleyna KOŞAN Shivers (1975): Simgesel Değiş Tokuş ve Tüketim Toplumu
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı EKİC Günümüz Türk Dizi Film Anlatılarındaki Kadın Temsilinin Ömer Dizisi Üzerinden İncelenmesi
Selçuk Üniversitesi
3.Gün - 08 Kasım 2023 - İrfan Günsel Kongre Merkezi
11:00 TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLLERİ I OTURUMU
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Yüksek Lisans Öğrencisi Cenker EKEMEN Hollywood’un Ölümcül Kadını Femme Fatale’in Antik Kökleri: Amazon Savaşçı Kadın Söylencesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Serbay ÇELEBİ Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Ölümcül Kadın Temsili: Becky Sharp (1935) Filmi
Trakya Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Yağmur Çağla KARAKAŞ Hollywood Sinemasında İdealize Edilen Kadınların Dönüşümü: Manic Pixie Dream Girl ve The Cool Girl
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Sinan SAVAŞKAN Bir Başkadır Dizisindeki Kadın Temsillerine ‘Kolektif Hafıza’, ‘Toplumsal Çerçeve’ ve ‘Gölge Arketipi’ Kavramları Üzerinden Bakış
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Buse METE Leyla’nın Kardeşleri Filmine Kültürel Feminist Kuram Perspektifinden Bir Bakış
İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ersin AYCAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
14:00 SİNEMATOGRAFİK MEKAN OTURUMU
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZKAN ÇETİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Maha FEKİ Görsel Tasarımda Mekân Kullanımı: Tek Mekânlık ve Filmler ve Mekân Düzenlemesi
Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Pınar BOSTANCI Yağmurun Ardına Gizlenen Şehir: David Fincher’ın Seven (1995) Filminde Kent Atmosferi ve Atmosferin Anlatıya Etkisi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Selma KÖKSAL
Düzce Üniversitesi
Öğr. Gör. Evşen ÇERKEŞLİ Eski Ankara’ya Sinemayla Bakmak: Düttürü Dünya ve İtiraf Örnekleri
Altınbaş Üniversitesi
Doç. Dr. Nazım KAŞOT Küresel Ekolojik Sorunlara Dikkat Çeken Man Animasyonunun Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı
Uzm. Gönül ÖZALP
4.Gün - 09 Kasım 2023 - İrfan Günsel Kongre Merkezi
10:00 Davetli konuşmacı
11:00 TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLLERİ II OTURUMU
Moderatör: Doç. Dr. Sabire SOYTOK
Dr. Öğr. Üyesi Susin GÖREN KEKEÇ Kültürün İdeolojik İşlevi Bağlamında Toplumsal Cinsiyetle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Mutluluk Filmi
Şırnak Üniversitesi
Arş. Gör. Hüsna TOSUN Gösterge Aracı Olarak Canlandırma Sinemasında Toplumsal Cinsiyet: Flee Film İncelemesi
Üsküdar Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Yağmur Çağla KARAKAŞ Hollywood Sinemasında İdealize Edilen Kadınların Dönüşümü: Manic Pixie Dream Girl ve The Cool Girl
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif BAŞ Yakın Dönem Türk Sinemasında Anne ve Kız İlişkileri Üzerine Bir Film Analizi: Ana Yurdu
Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin KULA 2010 Sonrası Türk Sinemasında Anne Kimliğinin Temsili
Afyon Kocatepe Üniversitesi
14:00 DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ OTURUMU
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Zehra CERRAHCOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Batu ANADOLU The Presence of the Director in Desktop Documentary: A Study on ‘March 8, 2020: A Memoir’
Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İhsan KOLUAÇIK Dijital Platformlardaki ‘’Türk Filmi’’ İçeriklerinin Türsel ve Anlatısal Özelliklerine Dair Bir İnceleme: Netflix Örneği
Namık Kemal Üniversitesi
Arş. Gör. Baran KAHRAMAN Film Yapımında Bir Tersine Çevrim Süreci Olarak Sanal Prodüksiyon ve Sinemasal Anlam
Üsküdar Üniversitesi
5.Gün - 10 Kasım 2023 - İrfan Günsel Kongre Merkezi
11:00 SİNEMADA İŞÇİ TEMSİLLERİ OTURUMU
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Akıl Fikret TOSUN
Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR Göçmenlerin Çalışma Yaşamına Katılımlarını Sinema Anlatısında Sorgulamak
Fenerbahçe Üniversitesi
Sosyolog Tolga TELLAN
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Doç. Dr. Yunus NAMAZ Mecid Mecidi’nin Bulutların Üzerinde ve Güneşin Çocukları Filminde Çocuk İşçilerin, Gençliğin Hakikat Arayışı
Fırat Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Aslı GÜRBÜZ Bir Sınıf Kimliği Analizi: 2000 Sonrası Türk Sineması’nda Kadın İşçi Temsilleri
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doktorant Nesligül KURUCU
Çukurova Üniversitesi Edebiyattan Sinemaya Nesnenin Kimlik Poetikasına Fenomenolojik Yaklaşım: ‘’Fikrimin İnce Gülü’’ ve ‘’Sarı Mercedes’’
14:00 Çevrimiçi sergi açılışı
15:00 Değerlendirme, ek oturum ve kapanış
* Programda belirtilen saatler KKTC saat dilimini ifade etmektedir. KKTC saat dilimi Türkiye’den bir (1) saat geridedir
Sempozyum

 

 

Online Katılım : 500 Türk Lirası

 Yüz Yüze Katılım : 750 Türk Lirası

2. Bildiri 400 ₺

Uluslararası Kısa Film Yarışması
Ücretsiz

 
 
 
 
 
 
 

Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Ücretsiz

 
 
 
 
 
 
 

Galeri
Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kareler.

Online Katılım
Sempozyum kapsamında yer alan; " Davetli Konuşmacı" sunumlarını ve oturumları
canlı takip edin.
SPONSORLARIMIZ
Sempozyum Konum