ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

1. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışma Türkiye, KKTC ve Uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 3 dakika uzunluğunda ve en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalıdır.
 • Film, İngilizce ve/veya Türkçe açıklamalı olmalıdır.
 • Kısa filmler kurgusal veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.

Kurgusal Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920x1080 (HD) veya 4K çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte https://filmfreeway.com ile teslim edilmelidir.

2. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ

 • Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film https://filmfreeway.com ile teslim edilmelidir.
 • Son iletim ve başvuru tarihi 20 Ekim 2023 saat 24:00’dır.

3. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

 • Katılımcı seçkiye katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formunu doldurup tarafımıza ilettiğinde imzalamış kabul edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin daha önce herhangi başka bir Yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa Yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından Sempozyum Kurulu sorumlu tutulamaz.

4. İLAN

 • Yarışmaya başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen gösterimde gösterilir ve dereceye giren kısa filmler gösterimden 1 hafta önce ilan edilir.
 • Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih 25 Ekim 2023’dir.
 • Yarışma sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 27 Ekim 2023’dir.

5. DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:

 • Filmin özgün olması
 • Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
 • Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
 • Konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel - işitsel niteliği
 • Yaratıcılık unsurları

6. ÖDÜLLER:

 • Yarışmanin jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri Sempozyum sayfasında yayınlanır.
 • Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Bunun dışında dereceye giren kısa filmlere belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

***(Dereceye giren eserlere verilecek ödüller ilerleyen günlerde sempozyum sayfası üzerinden duyurulacaktır.)***

7. FİKİR VE SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLAR:

 • İşbu şartname ile Eser Sahibi aşağıda sayılan haklarını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi altında kullanılmak üzere a. 5846 Sayılı FSEK Madde 14’te tanımlanan manevi haklarından “Umuma Arz Hakkını” b. 5846 Sayılı FSEK’te tanımlanan maddi haklarından Madde 21 İşleme Hakkını, Madde 22 Çoğaltma Hakkını, Madde 23 Yayma Hakkını, Madde 24 Temsil Hakkı, Madde 25 Umuma İletim Hakkını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine devreder.
 • Eser Sahibinin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi devretmiş olduğu haklarından “İşleme Hakkı”, “Yayma Hakkı”, “Temsil Hakkı” ve “Umuma İletim Hakkı”nı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi kendi ismi altında, farklı projeler içerisinde herhangi bir ticari amaç gütmeden kullanabilir.
 • Eser Sahibi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkının tek sahibi olup, buna yönelik bir talebin olması durumunda ilgili platform ve ortaklar Eser Sahibi ile iletişime geçecektir.
 • Eser Sahibi tarafından devredildiği sayılan haklar, eser sahibinin bu haklarını kullanmasını engellemez.

8. BAŞVURU FORMUNDA BULUNMASI GEREKENLER

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer
alması zorunludur.

 • Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti(synopsis)
 • Yapım yılı
 • Başvuranın adı ve soyadı
 • Başvuranın doğum tarihi
 • Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
 • Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
 • Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

***(Başvuru formunda eksik bilgiler yeralması durumunda eser değerlendirmeye alınmayacaktır.)***

9. BİLGİLENDİRME

Yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğumu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu taahhüt ederim. Söz konusu eserin; i) gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların aslen sahibi olduğumu ii) eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğimi yaşayan ya da yaşamını yitirmiş herhangi bir kişinin özlük ve gizlilik haklarını ihlal etmediğimi ve lekelemediğini, kısa filmimin içeriğinin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini ve herhangi bir şekilde bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi haklarına veya mülkiyet hakkına yönelik ihlallerin söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit ederim. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, bu Yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü mevzuat ihlalinin tespiti halinde eserimin Yarışmadan diskalifiye edilebileceğini ve benim/ekibimin Yarışmadan men edilebileceğini, ilgili aykırılığın Yarışmadan sonra anlaşılması durumunda ise ödüllendirilmiş olsam bile ödülümün geri alınabileceğimi anladım. Bunun yanında kişisel veriler, yaş sınırı ve diğer sebeplerle kullanmış olduğum kişi, materyal ve ekibimin eylemlerinden sorumlu olduğumu ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ekibiyle paylaştığım verilere ilişkin gerekli izinlerin alınmış olduğunu taahhüt ve teyit ederim.

Başvuranın adı ve soyadı:

Başvuranın doğum tarihi:

Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri:

Yapım yılı:

Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta):

Diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı:

Sponsorluklar